INSPIRE

Anotace projektu

Cílem projektu je zkvalitnění výuky budoucích učitelů na Fakultě pedagogické ZČU. Do vybraných předmětů všech vyučovaných oborů na fakultě budou nově zařazeny aktivity rozvíjející evaluační a autoevaluační strategie studentů učitelství. Projekt posílí sdílení a spolupráci akademických pracovníků, studentů a učitelů MŠ/ZŠ/SŠ z partnerských škol v regionu včetně zajištění mezinárodního přesahu aktivit díky realizaci společných didaktických stáží ve vybraných evropských zemích a jejich reflexi.

V prvním roce projektu (2020) proběhnou na celofakultní úrovni dva jednodenní šestihodinové semináře za účasti odborníků specializovaných na evaluaci ve vzdělávání a související témata. Semináře budou otevřené pro akademické pracovníky, zájemce z řad studentů i spolupracující učitele MŠ/ZŠ/SŠ z partnerských škol v regionu.

Termín prvního semináře je 25. 8. 2020

Přihláška:

Harmonogram

8:00 – 9:00          Evaluace v pedagogice – co se pod ní všechno skrývá 
9:00 – 9:20          Přestávka na kávu
9:20 – 10:10       Jak jsme na tom s evaluací – sdílení vlastních best practices 10:10 – 10.30     Přestávka na kávu
10:30 – 12:00     Zkoumání/hodnocení/sdílení/zlepšování kvality (ve) vzdělávání
12.00 – 13:00     Přestávka na oběd
13:00 – 15:00     Diskusní workshop pod vedením prof. Janíka a doc. Slavíka

Řešitelský tým

Mgr. Viktor Chejlava                     specialista na multimédia a el.materiály

Mgr. Jan Topinka                            specialista na multimédia a el.materiály

PhDr. Lucie Rohlíková, Ph.D.       hlavní manažer

Bc. Tomáš Pruner                           hlavní manažer

doc. Mgr. Jiří Kohout, Ph.D.        metodik – specialista na evaluaci

doc. PaeDr. Jan Slavík Csc.          metodik – specialista na evaluaci

Mgr. Václav Duffek                        odborný garant inovací předmětů

PaeDr. Jana Vejvodová Csc.        odborný garant inovací předmětů

Termín realizace projektu

1. 7. 2020 – 31. 12. 2022, počet měsíců: 30