Metoda focus group (ohnisková skupina) slouží v kvalitativních výzkumech k získávání podrobnějších informací. Její výhodou je především vzájemná skupinová interakce mezi účastníky. Hlavním přínosem skupinové interakce je vzájemná konfrontace účastníků, na základě které se účastníci s názory kolegů ztotožňují nebo jim naopak oponují, a tím je řešená problematika hlouběji analyzována.

Tento formulář bude moderátor vyplňovat v průběhu dílčích focus groups: