Úvodní schůzka pro třetí vlnu autorů – 8. 10. 2021

V pátek 8. října 2021 se uskuteční úvodní schůzka pro autory, kteří nově na podzim 2021 nastoupili do projektu. Bude se jednat o krátké on-line setkání (cca 30 minut), na kterém bude představen harmonogram prací a budou diskutovány dotazy. Vstup do on-line místnosti bude aktivní v den on-line setkání zde na této webové stránce.

Záznam úvodní schůzky

Záznamy z čtvrtého semináře INSPIRE – 4. 5. 2021

prof. S. Štech

Práce s učivem aneb specifičnost poznávání a učení ve škole

Mgr. J. Korda

Kolegiální podpora učitelů Smysluplné školy

panelová diskuze  za účasti  pana prof. S. Štecha i pana ředitele Mgr. J. Kordy

Čtvrtý seminář INSPIRE – 4. 5. 2021 (online webinář)

Od teorie k praxi evaluace ve škole


Dne 4. května 2021 přivítáme vzácné hosty – prof. PhDr. Stanislava Štecha, CSc. a ředitele ZŠ Lyčkovo nám. v Praze Mgr. Jana Kordu.

On-line seminář se bude konat od 10 do 16 hodin a bude přístupný akademickým pracovníkům FPE ZČU, studentům, ale i dalším zájemcům z řad učitelů z praxe a veřejnosti.

Program:

10:00 – 12:00

prof. S. Štech: Práce s učivem aneb specifičnost poznávání a učení ve škole

12:00 – 13:00

pauza na oběd

13:00 – 14:15

Mgr. J. Korda: Kolegiální podpora učitelů Smysluplné školy

14:15 – 14:30

coffee break

14:30 – 16:00

panelová diskuze  za účasti  pana prof. S. Štecha i pana ředitele Mgr. J. Kordy

Vstupní link najdete na této stránce v den konání semináře.

Anotace přednášky prof. Štecha

Práce s učivem aneb specifičnost poznávání a učení ve škole

Cílem je ukázat, že kvalita výuky spočívá v reflektované práci s učivem a má svou významnou psychologickou dimenzi. Nejprve bude prezentován rozdíl mezi spontánními pojmy a pojmy “vědeckými”, které tvoří učivo. Rozlišení povrchové tématické vrstvy a posun k vrstvě pojmové vyžaduje práci v tzv. psychodidaktickém kruhu. Školní vyučování/učení totiž nemá vést hlavně k osvojení nástrojů, jak řešit konkrétní (životní) situace. Představuje řízenou genezi a rozvoj psychických funkcí. Teze budou ilustrovány příklady z prvouky, aritmetiky a dějepisu.

Anotace přednášky Mgr. Kordy

Kolegiální podpora učitelů Smysluplné školy

Cílem setkání bude sdílení systému vedení pedagogických pracovníků Smysluplné školy, které je založeno na kolegiální podpoře učitelů nejen ze strany vedení školy. Představím práci s plánem osobního rozvoje pracovníků vycházející z rámce kvalit pedagoga Smysluplné školy při reflexi a analýze navštívených vyučovacích hodin. Zaměřím se i na efektivitu hodina a nastavení cílů hodiny s důrazem na individualizaci ve vyučování.     


Projektová schůzka pro nové pracovníky projektu – 28. 1. 2021 od 9 hodin (online schůzka)

Třetí seminář INSPIRE – 8. 1. 2021 (online webinář)

Rok 2020

Pracovní schůzka realizačního týmu 20.11. 2020 (on-line)

Druhý seminář INSPIRE – 12. 10. 2020 (online webinář)

Záznam semináře

Záznam přednášky Tomáše Pavlase

Záznam přednášky Gabriely Klečkové


Program 12. 10. 2020

8:00 – 8:30

Zahájení semináře

organizační informace k projektu a předání podkladů k samostudiu před dalšími prezentacemi

8:30 – 10:00

samostudium podkladových materiálů (inspekční kontrolní listy, rámec profesních kvalit učitele)

Podklady k přednášce Mgr. Tomáše Pavlase: 

Účastníci se seznámí s kritérii v oblasti 4 výuka a s hospitačními záznamy pro ZV případně SV.

Podklady k přednášce Dr. Gabriely Klečkové:

Účastníci se seznámí s Rámcem profesních kvalit učitele.

10:00 – 12:00

Mgr. Tomáš Pavlas (Česká školní inspekce) – Hodnocení práce učitele

aspekty sledované při inspekčních návštěvách škol (prezentace s diskusí)

12:00 – 13:00

přestávka na oběd

13:00 – 15:00

Mgr. Gabriela Klečková, Ph.D. – Rámec profesních kvalit učitele (on-line workshop)

První seminář INSPIRE – 25. srpna 2020 (FPE, Klatovská 51, Plzeň)

Podívejte se na záznam přednášek:

Program 25. 8. 2020

8:00 – 8:45 Evaluace v pedagogice – co se pod ní všechno skrývá (doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc.)

8:45 – 9:00 Přestávka na kávu

9:00 – 10:10 Jak jsme na tom s evaluací – sdílení vlastních best practices (Mgr. Václav Duffek, PhDr. Lucie Rohlíková, Ph.D., PaedDr. Jana  Vejvodová, CSc.)

10:10 – 10.30 Přestávka na kávu

10:30 – 12:00 Zkoumání – hodnocení – sdílení – zlepšování kvality (ve) vzdělávání (prof. PhDr. Mgr. Tomáš Janík, Ph.D.)

12.00 – 13:00 Přestávka na oběd

13:00 – 15:00 Diskusní workshop pod vedením prof. Janíka