Rok 2022

Závěrečný seminář Inspire – prezentace výsledků projektů a zkušeností ze stáží – 16. 12. 2022

Závěrečný seminář projektu INSPIRE bude spojen s malým předvánočním posezením. Setkání se bude konat v pátek dne 16. 12. 2022 od 13 do 19 hodin v aule budovy Veleslavínova. Vedle vystoupení realizačního týmu projektu, ve kterém budou představeny výsledky projektu, se můžete těšit na prezentaci prof. PhDr. Tomáše Janíka, Ph.D., M.Ed. Pozdně odpolední část semináře bude věnována především sdílení zkušeností z didaktických stáží jednotlivých fakult a diskusi. Věříme, že akce bude příjemným zakončením velkého projektu, který naši fakultu posunul v mnoha směrech zase o kousek dál. Abychom zajistili dostatek občerstvení, prosíme o Vaši registraci na tento seminář do 10. 12. 2022.

Předběžný program:

13:00-13:30 – dr. Rohlíková – Přehled realizace a výsledků projektu 

13:30-14:00 – doc. Slavík – Příklady nově používaných evaluačních nástrojů na FPE

14:00-14:30 – Přestávka

14:30-15:30 – prof. Janík – Evaluace ve výuce na VŠ – teoretické poznámky k recenznímu řízení Inspire

15:30-16:00 Přestávka

16:00-19:00 Sdílení zkušeností z exkurzí – prezentace a diskuse

Seminář Inspire – sdílení zkušeností ze stáží a přípravy studijních materiálů – 29.6. 2022

Ve středu 29. 6. 2022 se od 9.00 hod. do 12.00 hod. bude konat seminář za účasti pracovníků projektu, v jehož rámci budeme diskutovat zkušenosti nabyté během realizace projektu. První část semináře bude věnována zhodnocení recenzního řízení úpravy sylabů, přípravy metodik a elektronických studijních materiálů. Zástupci kateder, které již vyjely na zahraniční stáž, shrnou ve druhé části semináře přínosy realizovaných akcí a doporučení pro stáže, které se budou konat na podzim 2022. Akce se uskuteční v budově Veleslavínova, v zasedací místnosti VC 308. V průběhu semináře bude zajištěno občerstvení, z toho důvodu prosíme o potvrzení účasti předem v Google formuláři. Z akce se tentokrát nebude pořizovat záznam.